Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2021.


Simon Cartmell

Simon Cartmell

Styrelseledamot och styrelseordförande

Anders Qvarnström

Anders Qvarnström

Styrelseledamot

Håkan Engqvist

Håkan Engqvist

Styrelseledamot samt medgrundare

Newton Aguiar

Newton Aguiar

Styrelseledamot

Viktor Drvota

Viktor Drvota

Styrelseledamot

Jill Schiaparelli

Jill Schiaparelli

Styrelseledamot