2017-09-27

Svensk forskning hjälper patienter som tidigare inte kunnat behandlas

Uppsala 2017-09-27 En patient med en stor tumör i skallbenet opererades framgångsrikt av neurokirurger vid Akademiska sjukhuset under sommaren. Under operationen ersattes merparten av patientens kranium med ett individuellt anpassat implantat från Uppsalaföretaget OssDsign. Materialet i implantatet är resultatet av forskning vid Uppsala Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.


Patienten anlände till Uppsala under vintern 2017 och led vid ankomsten av en tumör som under fem år infiltrerat skallbenet och växt ut genom kraniet. I juni opererades patienten vid två tillfällen och tumören kunde till större delen avlägsnas. Eftersom tumören infiltrerat patientens skallben behövde Side viewomkring 70 % av kraniet avlägsnas under operationerna. Det förlorade kraniet ersattes av ett specialtillverkat implantat från Uppsalaföretaget OssDsign. Implantatet, som anpassats efter patientens anatomi, består av ett 3D-utskrivet titannät som ger skydd och mekaniska styrka. Titannätet är inbäddat i ett keramiskt material framtaget vid Uppsala Universitet. Forskning och kliniska erfarenheter har visat att materialet över tid omvandlas till patientens eget ben.

Det har nu gått mer än två månader efter operationen och patienten mår bra utan bestående neurologiska problem. Patientfallet kommer att följas upp och analyseras för att sedan publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Tekniken har introducerats i Europa och USA, och har använts för behandling av flera hundra patienter, dock aldrig tidigare för att ersätta förlorad benvävnad i den här omfattningen.

”Det känns fantastiskt att vi kan bidra med vår teknik och kunskap för att hjälpa patienter med så pass omfattande problem som i detta fall”, säger Anders Lundqvist, VD på OssDsign.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, e-mail: al@ossdsign.com

Mats Ryttlefors, Överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset
Tel: +46 18 611 00 00, email: mats.ryttlefors@akademiska.seOm OssDsign

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen.

Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. OssDsign ägs till största delen av Karolinska Development, SEB Venture Capital, Fouriertransform och Almi Invest.