2015-11-04

OssDsign tar in 93 miljoner SEK (9,6 miljoner EUR) i nytt kapital för fortsatt kommersiell expansion

OssDsign AB meddelar idag att man framgångsrikt säkrat en finansiering uppgående till 93 miljoner SEK (9,6 miljoner EUR) genom nyemission av aktier.

UPPSALA den 4 november 2015. OssDsign AB meddelar idag att man framgångsrikt säkrat en finansiering uppgående till 93 miljoner SEK (9,6 miljoner EUR) genom nyemission av aktier. Finansieringen leds av de nya investerarna SEB Venture Capital och Fouriertransform med fortsatt investering från Karolinska Development. Finansieringen kommer att användas för marknadsexpansionen av OssDsigns produktserie av unika kraniofaciala implantat som baseras på en innovativ materialteknologi med utmärkta biologiska och biomekaniska egenskaper.

Med denna investering i hamn finns nu resurser för att implementera företagets strategi för att bli globalt marknadsledande inom det växande området patient-specifik behandling av bendefekter, ett område som idag saknar effektiva terapier. Bolagets första produkter - Craniomosaic för kranioplastik och Sculpter för facial rekonstruktion - har framgångsrikt lanserats i Tyskland, England samt Norden. Det som framför allt skiljer OssDsigns teknik från konkurrenternas är produkternas bioaktivitet, vilket leder till bättre läkning och färre komplikationer efter de kirurgiska ingreppen. OssDsign kommer under 2016 att expandera till andra europeiska marknader och arbetar med myndigheter utanför Europa för att samma år få regulatoriskt godkännande på nyckelmarknader såsom USA.

Anders Lundqvist, VD, OssDsign:
"Mer än 150 patienter har hittills framgångsrikt behandlats med OssDsigns kraniala och faciala produkter, varav många har varit komplicerade fall där konkurrerande tekniker tidigare misslyckats. De positiva resultaten förbättrar patienternas livskvalitet och minskar samtidigt sjukvårdens kostnader för dessa annars dyra patientkategorier. Denna finansiering innebär att vi på OssDsign nu med full kraft kan verkställa vår plan för 2016-2020. Vi är glada att våra investerare delar vår vision för företagets framtida utveckling.”

Filip Petersson, Investment Manager, SEB:
"OssDsign är pionjärer inom det s.k. orphan medtech området, där man riktar sig mot svåra och ovanliga tillstånd som idag saknar effektiv behandling. Konceptet orphan är vanligt inom läkemedelsindustrin men har fram till nu saknats inom medicinteknik, vilket gör investeringen i OssDsign väldigt attraktiv för oss. OssDsigns innovationer vad gäller design, material och process möjliggör för bolaget att ta sig an orphan medtech konceptet med alla dess fördelar såsom höga koncentrationer av kunder på färre sjukhus samt snabb internationell spridning av nya innovationer.”

Per Aniansson, Investment Director, Fouriertransform:
"OssDsign är ett bra exempel på ett svenskt bolag med kärnkompetens inom medicinteknik och en stor potential för internationell expansion. Investeringen I OssDsign ligger dörför helt i linje med Fouriertransforms strategi att investera i tillverkningsindustri av världsklass med hög potential för en global tillväxt.”

Jim Van Heusden, VD, Karolinska Development:
"Finansieringen av OssDsign är ett viktigt exempel på vår kärnstrategi att proaktivt syndikera våra investeringar med välkända specialistinvesterare som SEB Venture Capital och Fouriertransform. Båda våra nya saminvesterare har en framstående historik av framgångsrika investeringar inom denna sektor och det är glädjande att nu ha dem ombord. Med detta kapitaltillskott kommer OssDsign att kunna genomgå en rad värdestegringspunkter kopplade till kommersiella och utvecklingsrelaterade milstolpar med deras innovativa produktlinje inom implantat"

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, Mail: al@ossdsign.com 


Om OssDsign AB
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt bolag som tillhandahåller regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter i skallen och ansiktet samt för andra kirurgiska ingrepp. OssDsign har godkännande för försäljning av patientspecifika implantat i Europa och har mycket positiva resultat hos de patienter som behandlats hittills. OssDsign har lanserat sina första produkter, Craniomosaic och Sculpter, i Tyskland, Storbritannien samt Norden och arbetar för närvarande för att få regulatoriska godkännanden på nya marknader såsom USA. Genom att kombinera det senaste inom klinik och implantat design med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av skräddarsydda lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset I Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. För mer information: www.ossdsign.com


Om SEB Venture Capital
SEB Venture Capital är en evegreen-fond som investerar i högteknologiska Life Science- och Teknologi-bolag med skickliga entreprenörer och globala ambitioner. Sedan SEB Venture Capital grundades 1995 har över 3 mdr SEK investerats i mer än 105 bolag. Fram till idag har 75 bolag sålts med en genomsnittlig avkastning i det övre skiktet för branschen. Genom att ha arbetat med venture capital i över 20 år har vi utvecklat ett omatchat nätverk av industrialister, rådgivare, industriexperter och marknadsanalytiker i Norden och internationellt. Mer information på: www.sebgroup.com

Om Fouriertransform
Fouriertransform är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordons- och tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital. Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång. Karolinska Developments portfölj består av 12 bolag inriktade mot innovativa behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar. Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med tillgång till ett starkt globalt nätverk. För mer information: www.karolinskadevelopment.com