2016-04-20

Simon Cartmell ny styrelseordförande i OssDsign

Flera förstärkningar av organisationen inför kommande lanseringar i USA

Uppsala, Sweden, 20 April, 2016

OssDsign AB tillkännager idag att Simon Cartmell valts till ny styrelseordförande i bolaget. Som erfaren entreprenör med mångårig erfarenhet av life science innehar Cartmell ett antal styrelseuppdrag för europeiska medicinteknikföretag. Cartmell var tidigare VD för det brittiska företaget ApaTech och den drivande kraften bakom deras kommersiella framgångar med ACTIFUSE, ett benfyllnads material för ortopediska applikationer. ApaTech såldes till Baxter International för $330 miljoner i mars 2010.


”Jag är mycket imponerad av OssDsign’s regenerativa implantat, såväl som av teamet som ligger bakom tekniken”, säger Cartmell. ”OsssDsign har tydligt differentierade produkter, en mycket lovande teknikplattform och är på väg in i en spännande fas i bolagets utveckling. Jag ser stora likheter med mina tidigare erfarenheter inom medicintekniksektorn, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med  resten av styrelsen och den nygamla ledningen för att göra OssDsign och deras produkter framgångsrika på en global marknad. ”

”Vi är väldigt glada över att Simon ansluter till OssDsign”, säger Viktor Drvota, Investeringsansvarig på Karolinska Development som är huvudinvesterare i OssDsign. ”Simons erfarenhet av global, och framförallt amerikansk, kommersialisering inom ortopediska biomaterial ger oss en viktigt strategisk fördel”, fortsätter Drvota. ”Vi ser Simons beslut att ta rollen som styrelseordförande i OssDsign som ett kvitto på fördelarna med OssDsigns regenerativa implantat och på den väsentliga kommersiella potentialen i bolaget.”


OssDsign går nu in i en global expansionsfas, vilken inkluderar en första lansering i USA under Q1 2017. OssDsign har framgångsrikt lanserat sina huvudprodukter, OSSDSIGN® Cranial och OSSDSIGN® Facial i Storbritannien, Tyskland och Skandinavien. I november 2015 erhöll OssDsign ett riskkapitaltillskott på 93 miljoner kr för att kunna finansiera fortsatt kommersiell expansion.

Som ett led i den pågående omställning till ett globalt operativt företag har OssDsign också nöjet att välkomna Rick Thomas i rollen som VP Global Commercial Operations. Rick kommer att bidra med ovärderliga erfarenheter från sina tidigare roller inom försäljning och marknadsföring hos Medtronic, ApaTech och Baxter, där han senast arbetade som International Sales Director.


Ytterligare nyckelroller har fyllts genom rekryteringar av Claes Lindblad, Chief Financial Officer, Henrik Hjort, Marketing Director, Ulrik Birgersson, Head of Clinical Engineering och Kajsa Björklund, Manufacturing Manager.


Anders Lundqvist, VD på OssDsign kommenterar: ”Jag är mycket nöjd med att se Simon i rollen som styrelseordförande nu när vi går in i denna viktiga fas av bolagets utveckling. Samtidigt förstärker vi ledningsgruppen med individer som har bred erfarenhet från positioner inom internationella medicinteknikföretag. Vi är nu väl förberedda för att på ett förtjänstfullt sätt omvandla OssDsign från ett utvecklingsföretag till en internationellt agerande kommersiell organisation med resurser att driva på försäljningen av våra unika regenerativa implantat. ”

För mer information, kontakta:
Anders Lunqvist, CEO, OssDsign AB
Phone: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com


Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter i kraniet och ansiktet samt för andra kirurgiska ingrepp. OssDsign har godkännande för försäljning av patientspecifika implantat i Europa och har mycket positiva resultat hos de patienter som behandlats hittills. OssDsign har lanserat sina första produkter OSSDSIGN® Cranial och OSSDSIGN® Facial, i Tyskland, Storbritannien samt Norden och ytterligare kommersiell expansion pågår. Genom att kombinera det senaste inom klinisk kunskap och implantatdesign med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av skräddarsydda lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. OssDsign ägs till största delen av Karolinska Development, SEB Venture Capital, Fouriertransform och Almi Invest. För mer information: www.ossdsign.com