Aktiebok per 31 december 2019
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital/SEB AB
2 746 368
15,5%
Fouriertransform AB
2 181 632
12,3%
Karolinska Development AB
2 152 912
12,1%
InnovAlto 2017-2018/Societe Generale
591 000
3,3%
Skandinaviska Enskilda Banken, Luxembourg
573 300
3,2%
Morgan Stanley & CO INTL PLC
513 178
2,9%
Clearstream Banking S.A.
511 603
2,9%
KCIF Co-Investment Fund Kommanditbolag
461 184
2,6%
Almi Invest Östra Mellansverige AB
320 684
1,8%
Försäkringsbolaget Avanza pension
301 492
1,7%
Övriga aktieägare7 379 815
41,6%
Totalt17 733 168
100,0%