Aktiebok per 30 september 2020
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
2 746 368
15,5%
Fouriertransform AB
2 181 63212,3%
Karolinska Development AB
2 152 912
12,1%
Försäkringsbolaget Avanza Pension575 4173,2%
Société Generale Nantes531 9003,0%
Danske Bank International, S.A.490 322
2,8%
SEB AB, Luxembourg Branch
467 2662,6%
KCIF Co-Investment Fund461 1842,6%
Almi Invest Östra Mellansverige AB
320 6841,8%
Tamt AB296  2881,7%
Övriga aktieägare7 509 19542,3%
Totalt17 733 168
100,0%