Aktiebok per 31 mars 2020
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
2 746 368
15,5%
Fouriertransform AB
2 181 632
12,3%
Karolinska Development AB
2 152 912
12,1%
SEB AB, Luxembourg branch794 7904,5%
Société Generale Nantes591 0003,3%
Clearstream Banking, S.A.511 6032,9%
KCIF Co-Investment Fund
461 1842,6%
Morgan Stanley & Co Intl., PLC
439 8112,5%
Almi Invest Östra Mellansverige AB
320 684
1,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension
315 2181,8%
Övriga aktieägare7 217 96640,7%
Totalt17 733 168
100,0%