Aktiebok per 30 september 2021
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
6 591 27911,6%
Karolinska Development AB6 273 82211,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension4 081 1507,2%
SEB AB, Luxembourg Branch3 755 7066,6%
Lancelot Avalon Master3 250 000
5,7%
Fouriertransform AB3 199 7265,6%
LINC AB3 071 5105,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 973 8623,5%
SIX SIS AG
1 924 800
3,4%
TAMT AB
1 656 000
2,9%
Övriga aktieägare21 296 64937,3%
Totalt57 074 504100,0%