Aktiebok per 31 mars 2021
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
2 746 368
12,4%
Karolinska Development AB2 614  09611,8%
Fouriertransform AB
2 181 632
9,8%
SEB AB, Luxembourg Branch
1 195 1095,4%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension§§§907 4164,1%
SIX SIS AG802 0003,6%
Lancelot Avalon Master700 0003,2%
Tamt AB890 0003,1%
Danske Bank International, S.A.
623 6312,8%
ALMI Invest Östra Mellansverige320 6841,4%
Övriga aktieägare9 385 52442,3%
Totalt22 166 460100,0%