Aktiebok per 31 december 2020
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
2 746 368
12,4%
Fouriertransform AB
2 181 6329,8%
Karolinska Development AB
2 152 912
9,7%
Försäkringsbolaget Avanza Pension896 3874,0%
SEB AB, Luxembourg Branch
818 5103,7%
Öhman Bank, S.A.792 0003,6%
TJ Junior AB778 2883,5%
Lancelot Avalon Master655 000
2,9%
Danske Bank International, S.A.
598 6312,7%
Société Generale Nantes
493 2292,2%
Övriga aktieägare10 053 49345,4%
Totalt22 166 460100,0%