Aktiebok per 31 december 2021
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
6 591 27911,6%
Karolinska Development AB6 273 82211,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension4 063 0467,1%
Lancelot Avalon Master3 250 0005,7%
Fouriertransform AB
3 199 726
5,6%
SEB AB, Luxembourg Branch
3 082 0205,4%
LINC AB3 071 5105,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB2 037 7183,6%
SIX SIS AG
1 924 800
3,4%
TAMT AB
1 656 000
2,9%
Övriga aktieägare21 924 58338,4%
Totalt57 074 504100,0%