Aktiebok per 30 september 2019
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
Karolinska Development AB3 202 91218,1%
SEB Venture Capital/SEB AB2 746 368
15,5%
Fouriertransform AB2 181 632
12,3%
Handelsbanken Microcap Sverige625 000
3,5%
InnovAlto 2017-2018/Societe Generale
591 000
3,3%
Skandinaviska Enskilda Banken, Luxembourg
478 0502,7%
KCIF Co-Investment Fund Kommanditbolag461 1842,6%
Almi Invest Östra Mellansverige AB320 6841,8%
TAMT AB296 288
1,7%
Consencus småbolag294 000
1,7%
Övriga aktieägare6 536 05036,9%
Totalt17 733 168
100,0%