Aktiebok per 30 juni 2020
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
2 746 368
15,5%
Fouriertransform AB
2 181 63212,3%
Karolinska Development AB
2 152 912
12,1%
Société Generale Nantes
591 000
3,3%
Danske Bank International S.A.523 4483,0%
KCIF Co-Investment Fund
461 184
2,6%
Försäkringsbolaget Avanza Pension
424 9832,4%
SEB AB, Luxembourg Branch423 5002,4%
Clearstream Banking S.A.417 6112,4%
Almi Invest Östra Mellansverige AB
320 684
1,8%
Övriga aktieägare7 489 84642,2%
Totalt17 733 168
100,0%