Aktiebok per 30 juni 2021
Aktieägare
Antal Aktier
Ägarandel
SEB Venture Capital
6 591 27911,6%
Karolinska Development AB6 273 82211,0%
SEB AB, Luxembourg Branch3 290 2765,8%
Lancelot Avalon Master3 250 0005,7%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension3 246 1675,7%
Fouriertransform AB3 199 7265,6%
LINC AB3 071 5105,4%
SIX SIS AG1 924 8003,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 719 7613,0%
TAMT AB
1 656 000
2,9%
Övriga aktieägare22 851 16340,1%
Totalt57 074 504100,0%