Revisor

Vid bolagsstämman 2022 nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till OssDsigns revisor. Auktoriserade revisorn Oskar Wall är huvudansvarig revisor.