Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2021
22 februari 2022

Årsredovisning 2021
28 april 2022

Delårsrapport kvartal 1 2022
24 maj 2022

Årsstämma 2022
1 juni 2022

Delårsrapport kvartal 2 2022
23 augusti 2022

Delårsrapport kvartal 3 2022
22 november 2022