Finansiell Kalender

Delårsrapport kvartal 2
21 augusti 2019

Delårsrapport kvartal 3
19 november 2019

Delårsrapport kvartal 4
20 februari 2020

Årsredovisning 2019
16 april 2020