Finansiell Kalender

Delårsrapport kvartal 1 2021
19 april 2021

Årsredovisning 2020
8 juni 2021

Årsstämma 2021
22 juni 2021

Delårsrapport kvartal 2 2021
18 augusti 2021

Delårsrapport kvartal 3 2021
17 november 2021