RapportFilDatum
2021

Delårsrapport för andra kvartalet 2021 (Januari - Juni)2021-08-18
Delårsrapport för första kvartalet 2021 (Januari - Mars)PDF2021-04-192020

Årsredovisning 2020PDF
2021-06-08
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-11
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 (Januari - September)
2020-11-11
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 (Januari - Juni)
2020-08-19
Delårsrapport för första kvartalet 2020 (Januari - Mars)
2020-05-132019

Årsredovisning 2019
2020-04-17
Bokslutskommuniké 2019PDF2020-02-13
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 (Januari - September)
2019-11-19
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 (Januari - Juni)2019-08-212018

Årsredovisning 2018PDF2019-04-242017

Årsredovisning 2017PDF2018-04-18