Rapport
Fil
Datum
Bokslutskommuniké 2019PDF
2020-02-13
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 (Januari - September)
2019-11-19
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 (Januari - Juni)
2019-08-21
Årsredovisning 2018
PDF
2019-04-24
Årsredovisning 2017
PDF
2018-04-18